Turkay Gazetesi
HV
03 HAZİRAN Cumartesi 14:03

DSİ 2023 Yılı Tarımsal Sulama Ücretlerinin Yüzde 50’si d Devlet Tarafından Karşılanacağını Duyurdu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan yazılı açıklamada 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’si devlet tarafından verileceğini duyurdu.

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-04-2023 14:11
DSİ 2023 Yılı Tarımsal Sulama Ücretlerinin Yüzde 50’si d
Devlet Tarafından Karşılanacağını Duyurdu

DSİ Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,"Son yıllarda iklim değişikliğinin etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak kurak dönemlerin sıklığında meydana gelen artış, suyun ve sulama yönetiminin gıda güvenliği bakımından ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.  Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken konumundadır. Sulama, tarımda çarpan etkisi gösteren bir yatırımdır. Sulu tarıma geçiş, başta tarım sektörüne hizmet sunmakla birlikte diğer sektörlere de itici bir güç olmaktadır."denildi.
6,9 milyon hektar arazi sulamaya açıldığını duyuran DSİ Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği, yaptığı açıklamanın devamında şu bilgilere yer verdi:
"Yarı kurak bir coğrafyada bulunan ülkemizin teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiş olup, son yıllarda yapılan önemli yatırımlarla bu miktarın yüzde 80’nine karşılık gelen yaklaşık 6,9 milyon hektar arazi sulamaya açılmıştır. 
Sulanan arazi miktarını artırmanın yanında, iptidai sulama sistemlerinin modernizasyonu sağlamaya dönük önemli yatırımlarda hayata geçirilmektedir. İnşa halindeki sulama projelerimiz yüzde 94 oranında modern sulama sisteminden oluşmaktadır. Öte yandan sulamanın verimini arttıracak, toprağa değer katacak arazi toplulaştırma yatırımları da hız kesmeden devam etmekte olup toplulaştırma yapılan arazi miktarı 7 milyon hektara ulaşmıştır. Sulama ve toplulaştırma projelerimizle tarımsal verimi artırmak ve üretim girdilerinin tasarruflu kullanımını yaygınlaştırarak çiftçilerimizin üzerindeki girdi yükünü azaltmak hedeflerimiz arasındadır.  Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 26 Nisan 2023 Çarşamba günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedelinin Desteklenmesine İlişkin Karar” çiftçilerimiz açısından müjde niteliğindedir. “Sulamada Milat” olarak değerlendirilebilecek bu karar ile çiftçilerimizin 2023 yılı tarımsal sulama ücretlerinin yüzde 50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Bu karar ile sulama sahasında tarım yapan çiftçilerimizin 2023 yılında su kullanım hizmet bedellerinin desteklenerek üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yaklaşık 4,5 milyar TL’ye tekabül eden bu destek ile gıda arz güvenliğinin ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. "
 

Kaynak : PHA

Türkay GazetesiTürkay Gazetesi

YORUMLAR